Solidarity in Crisis – ngo na rzecz uchodźców wojennych

Solidarity in Crisis to nowy projekt i jedncocześnie międzynarodowa inicjatywa na rzecz uchodźców, w którą zaangażowana jest FRSP. Będziemy się dzielić wiedzą z zakresu prowadzenia własnego biznesu i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Solidarity in Crisis to nowy projekt finansowany ze środków Programu Eramus+ w ramach akcji KA210 Partnerstwa na małą skalę, w który zaangażowana jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Jego celem jest pomoc uchodźcom, głównie Ukraińcom, ale nie tylko, w wejściu na rynek pracy w kraju do którego przybili po ucieczce ze swojej Ojczyzny. W realizację projektu zaangażowane są takie organizacje pozarządowe jak:

  • ASSOCIAÇÃO MY MADEIRA ISLAND – Portugalia (lider projektu)
  • Foundation Centre for European Initiatives  -Bułgaria
  • Innovaform Nonprofit Kft. – Węgry
  • ASOCIATIA SCOUT SOCIETY – Rumunia
  •  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Głównym celem projektu jest wyposażyć organizacje pozarządowe w umiejętności wspierania uchodźców w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. FRSP jako organizacja najbardziej doświadczona w zakresie wspierania osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz mająca doświadczenie w zakresie prowadzenia punktu bezpłatnych porad prawnych stała się organizacją ekspercką w projekcie. FRSP będzie się dzielić wiedzą z innymi organizacjami, a następnie także zorganizuje specjalne poradnictwo dla uchodźców.

W ramach projektu zaplanowane są takie działania jak: warsztaty przedsiębiorczości dla 40 uchodźców, spotkanie sieciujące dla Ukraińców którzy chcą rozpocząć działalności gospodarcze z inkubatorami przedsiębiorczości, z doradcami, z instytucjami otoczenia biznesu, a na końcu wspólne przygotowanie podręcznika metodologicznego z tego zakresu.

Już w styczniu zespół FRSP uda się na Maderę, aby przeprowadzić szkolenie dla pozostałych organizacji biorących udział w projekcie, a poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania inicjującego projekt, które odbyło się we wrześniu w skąpanym w jesiennych barwach Budapeszcie.