Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Tym razem coś dla organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców z terenów wiejskich.  Po analizie nowego PROW stwierdzamy, że jest on wręcz lepszy, aniżeli ten poprzedni, a trzeba przyznać, że był to doskonale funkcjonujący program. Nic tylko czekać na konkursy.

Zapraszamy do lektury wersji skróconej PROW. Nas najbardziej zainteresowały działania VI i XIV.

Do pobrania: Broszura informacyjna PROW.