Preferencyjne pożyczki dla firm z Wielkopolski

banknotyWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. udziela preferencyjnych pożyczek dal przedsiębiorców. Są to zarówno pożyczki finansowane że środków UE w ramach Inicjatywy Jeremie, jak i pożyczki komercyjne. Dzięki temu firmy mogą sięgnąć po szybką gotówkę na bardzo dobrych warunkach. Nabór wniosków prowadzony jest na bieżąco. Składać je mogą także osoby, które dopiero chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Preferencyjne pożyczki dla firm z Wielkopolski

Dla kogo: Preferencyjne pożyczki dla firm z Wielkopolski

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Wnioski składać mogą także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych takich, jak:

– zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,

– tworzenie nowych miejsc pracy,

– zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń,

– zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

– wdrażanie  nowych rozwiązań  technologicznych lub technicznych,

– oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju firmy.

Oprocentowanie pożyczki:

od 2,83% lub od 3,83% w zależności od typu wnioskodawcy

Kwota pożyczki:

od 10.000 zł do  300.000 zł

Okres spłaty:

Do 36 lub 60 m-cy  z możliwością karencji do 6 miesięcy.

Formy zabezpieczenia pożyczki:

Prawną formę zabezpieczenia pożyczek stanowi obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz dodatkowo:

a)poręczenie wekslowe,

b)poręczenie wg prawa cywilnego,

c)hipoteka na nieruchomości,

d)sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,

e)blokada środków na rachunku bankowym,

f)przelew wierzytelności,

g)gwarancja bankowa,

h)inne, przewidziane przepisami prawa.

Preferencyjne pożyczki dla firm z WielkopolskiPreferencyjne pożyczki dla firm z Wielkopolski

Więcej informacji, regulamin, wniosek oraz inne dokumenty do pobrania ze strony Wielkopolskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Preferencyjne pożyczki dla firm z Wielkopolski

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem preferencyjnej pożyczki zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub  516 788 590, bądź mailowo na adres marcin.germanek@frsp.eu.

Preferencyjne pożyczki dla firm z Wielkopolski

Zobacz także: inne rodzaje preferencyjnych pożyczek.