Nasz prezes w mediach

W portalu internetowym pless.pl pojawił się artykuł, w którym prezentowany jest przez prezesa naszej fundacji temat polityki senioralnej. Marcin Germanek, pełniący funkcję radnego, przedstawił, na sesji Rady Gminy Miedźna, program Senior-Wigor Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Radny Marcin Germanek zaproponował na ostatniej sesji Rady Gminy Miedźna (24 marca), by w niezagospodarowanych pomieszczeniach po byłej przychodni zdrowia w Woli zorganizować “dom pobytu dziennego dla seniorów”. Bo nie brakuje w gminie osób w wieku 60+.

Radny znalazł program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z którego można byłoby skorzystać przy organizowaniu i prowadzeniu domu w wolnych pomieszczeniach komunalnych. Jak mówił, społeczeństwo się starzeje, seniorów nie brakuje. W domu dziennego pobytu mogliby się spotkać, porozmawiać, spędzić czas. Dom – zgodnie z wymaganiami programu – powinien działać od poniedziałku do piątku, co najmniej osiem godzin dziennie, z jedną osobą zatrudnioną (na 15 seniorów) plus np. pielęgniarka. Radny wyszukał projekty, z których można byłoby starać się o dofinansowanie 20-procentowego wkładu własnego gminy dla tego przedsięwzięcia. Pokazał też zdjęcia z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, które jest aktywne w polityce senioralnej i którego wolontariusze – jak można było zrozumieć – też mogliby pomóc w Woli.

Pomysł Marcina Germanka pochwalił radny Marek Mucha. Jak mówił, przez ostatnie 25 lat wszystkie rady (osiedlowe i gminne) zajmowały się wyłącznie dziećmi i młodzieżą (szkoły, przedszkola), nie brano pod uwagę ludzi starszych, których jednak – co trzeba zauważyć – przybywa.

Małgorzata Antos zwróciła jednak uwagę na coraz dłuższe kolejki do lekarzy i jej zdaniem należałoby się bardziej zastanowić nad dodatkowym ośrodkiem zdrowia w gminie. Na spotkania seniorów (coś na kształt uniwersytetów trzeciego wieku) można by wykorzystać np. remizy strażackie czy pomieszczenia przy domu kultury.

– Moje wystąpienie miało bardziej zwrócenie uwagi na problem – wyjaśniał radny Germanek, dodając, że po prostu mógłby pomóc w pisaniu różnych projektów, wniosków itd.

Wójt Bogdan Taranowski zapewnił, że pomieszczeń, w których mogłoby się coś odbywać dla seniorów jest wystarczająco dużo w gminie. – Tylko żeby ci ludzie chcieli przyjść – można było usłyszeć. Jak dodał, jeśli będzie zainteresowanie spotkaniami itd., gmina może w tym zakresie działać – przez Gminny Ośrodek Kultury czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

źródło artykułu