Mazowieckie – Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości poinformowało o wydłużeniu terminu, w związku z realizacją projektu pn. „Gotówka na start” do 30.09.2015 r. Projekt przewiduje pożyczki do kwoty 50 000 zł dla 141 osób w tym 75 kobiet i 66 mężczyzn, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo które są mieszkańcami  z terenu miejsca realizacji projektu zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy. Pożyczkobiorca musi udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej).

W szczególności pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w tym m.in. na

  • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.
  • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.
  • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wartości pożyczki z (wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników).

W ramach realizacji projektu uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze: pomoc w przygotowaniu biznes planu przedsięwzięcia, doradztwo indywidualne po założeniu działalności gospodarczej: aspekty prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, itp.
  • przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, liczba przewidzianych mikropożyczek: (75K i 66 M)

Warunki uzyskania pożyczki:

– kwota pożyczki : do 50 000,00 zł,

– oprocentowanie : do 2 % w skali roku,

– okres spłaty: do 60 m-cy,

– okres karencji: do 12 m-cy.

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty wraz z regulaminem na stronie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/gotowka-na-start