Fundusze szwajcarskie dla przedsiębiorców z podkarpackiego

logo_alpy_karpatomFundacja Karpacka – Polska, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, ogłasza III nabór wniosków o dotacje w ramach projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w biurze Operatora Dotacji – Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.

 1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru III wynosi 248 947,53 CHF.

 1. Termin składania wniosków w ramach naboru III

Od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. Termin składania wniosków upływa w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 14:00. W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

 1. Miejsce i sposób składania dokumentów

Wnioski o dotację wraz z załącznikami należy wysyłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczać (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) w zaklejonej kopercie zawierającej:

– pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

– nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,

– informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Przedsiębiorczości PREMIUM/ Nabór III

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż wskazany powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację.

 1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:

 • powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;
 • powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
 • powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;
 • powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
 • powiat miasta Krosna – gmina; Krosno.Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres.
 1. Rodzaj i wielkość dotacji

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

A.           Organizacja rynku lokalnego (stoiska, sklepy, hurtownie, wzorcownie produktów),

B.           Design i sposoby pakowania produktów,

C.           Promocja produktów w tym: reklama, udział w targach, wystawach i wydawnictwa promujące grupy produktów.

Maksymalny poziom dofinansowania – 60 %, minimalna kwota dofinansowania – 60 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 86 000,00 PLN.

 1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne na stronie internetowej: www.alpykarpatom.pl

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskanie dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 lub  32 209 59 60 lub pod adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.