FRSP poszerzyło swoją ofertę dla samorządów

frsp-poszerzylo-swoja-oferte-dla-samorzadowW związku z dużą ilością zleceń od przedsiębiorstw, które dają nam możliwość obsługi kompleksowej zarząd Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego podjął decyzję o poszerzeniu oferty. Wychodzimy tym samym na przeciw zbieżnym interesom przedsiębiorstw i samorządów. Firmy zlecają nam bowiem pozyskanie gruntów, które oferują samorządy. Te z kolei bardzo chętnie pozyskują na swój teren inwestorów, gdyż niesie to ze sobą szereg korzyści jak większe wpływy do budżetu gminy czy nowe miejsca pracy na jej terenie. Dzięki naszym działaniom możemy zrealizować przenikające się cele zarówno przedsiębiorstw, jak i samorządów.

Swoją działalność opieramy na doświadczeniu zdobytym na płaszczyźnie samorządej oraz dotychczasowej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i jst.  Ofertę kierujemy przede wszystkim do gmin i powiatów, które chcą przyspieszyć swój rozwój, poprawić wizerunek i pozyskiwać inwestorów. Są to samorządy, które już podjęły kroki w tym kierunku, jak i te, które dopiero chcą zainicjować tego typu działania. W naszej ofercie znajdują się:

  1. Pozyskiwanie inwestorów do gmin
    Inwestycje przedsiębiorstw w gminach wiążą się z bardzo dużymi korzyściami, zarówno finansowymi jak i społecznymi. Dzięki zwiększonym dochodom gminy mogą przeznaczyć środki wpływające do gminnej kasy na realizację zadań własnych i zleconych. Inwestycje to także nowe miejsca pracy, co przekłada się na spadek bezrobocia, a w szerokim ujęciu podniesienie jakości życia mieszkańców.   Więcej informacji i pełna oferta dostępne są tutaj.
  2. Tworzenie strategii rozwoju
    Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, w przestrzeni lokalnej. Pełni kluczową rolę w systemie zarządzania polityką rozwoju, jako generalny plan postępowania władz samorządowych, które w oparciu o nią powinny budować własne plany strategiczne. Jest także niezbędna w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych.  Więcej informacji i pełna oferta dostępne są tutaj.
  3. Tworzenie strategii promocji i PR
    W obecnej rzeczywistości rywalizacja gmin i miast o  pozyskanie nowych źródeł dochodu staje się coraz bardziej intensywna. Same jednostki samorządu terytorialnego  coraz mocniej zaś zmierzają w kierunku, kiedy przestają skupiać się jedynie na realizacji zadań własnych, ale zaczynają ze sobą konkurować niemal jak przedsiębiorstwa. Tworzenie strategii promocji i PR dla samorządów ma na celu uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez wypracowanie  unikalnych rozwiązań, zwiększenie rozpoznawalności, poprawę wizerunku, a także wzmocnienie marki  gminy lub miasta.  Pozwala to objąć danej jednostce pozycję lidera i zyskać przewagę nad konkurencją, co przekłada się na  wymierne korzyści.   Więcej informacji i pełna oferta dostępne są tutaj.

Wszystkie samorządy zainteresowane skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.