Duże sukcesy FRSP w pozyskiwaniu dotacji

cropped-logo-koło.pngW ostatnich tygodnia Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego zapisała na swoim koncie spore sukcesy na płaszczyźnie pozyskiwania dotacji. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, które sprawiają, że kolejny rok z rzędu notujemy rekordowy wzrost obrotów naszej fundacji, a dodatkowo zapewniają nam one stabilność finansową na kilka lat. Co ważne, pochodzą one także z różnych źródeł, więc daje nam to również dywersyfikację źródeł finansowania. Ponadto FRSP przez realizację dofinansowanych projektów umocni swoją pozycję i wizerunek organizacji skutecznie działającej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy.


W maju otrzymaliśmy informację o tym, że aż 6 projektów zostało pozytywnie rozpatrzonych i wybranych do dofinansowania. 4 z nich to nasze projekty własne, w 2 kolejnych pełnimy funkcję partnera w projekcie.  Projekty te dotyczą różnych sfer, ale są w pełni związane z naszymi celami statutowymi. 2 z nich to projekty EVS tzw. wysyłające. Dzięki nim kolejne osoby z Polski będą miały możliwość odbyć wolontariat europejski za granicą. Nowością jest to, że także my jako organizacja będziemy gościć również wolontariuszy z zagranicy. Otrzymaliśmy bowiem akredytację właśnie na goszczenie i już za pierwszym razem nasz wniosek został dofinansowany w ramach Programu Erasmus+. Realizować będziemy także projekt wymiany młodzieżowej dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieżowej.

Kolejny z projektów realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i dotyczył będzie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Ostatni z opisywanych projektów jest zdecydowanie największym. Projekt o nazwie “Blue Generation” jest bowiem zakrojony na skalę europejską. Łącznie realizowany będzie przez podmioty z 9 krajów Europy, a Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego jest jedyną organizacją z całej Polski. Łączny budżet tego projektu to ponda 1,5 miliona euro, a jego realizacja potrwa aż do roku 2022. Dofinansowanie pochodzi ze środków EOG. Celem tego projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, należących do tzw. kategorii NEET. Aktywizacja ta ma odbywać się jednak konkretnie pod kątem podjęcia pracy w przedsiębiorstwach ściśle związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską. Projekt ten ma wymiar zarówno proaktywny, czyli oferowane będą formy wsparcia dla uczestników projektu jak np. job shadowing, ale również ekspercki. Rezultatem projektu ma bowiem być wypracowanie skutecznych metod zatrudniana osób młodych w branżach związanych z morzami i ocenami.  Ten projekt jest dla nas szczególnie ważny, bowiem Fundusze EOG w Polsce mają dopiero wystartować, a nam już udało się pozyskać dofinansowanie i to w dodatku na projekt zakrojony na ogromną skalę.

Szczegóły dotyczące projektów:

Projekty własne:

 1. Together: a common challenge, a common responsibility
  Wysokość dofinansowania: 102 988,20 euro (prawie 425 000 zł)
  Typ projektu: EVS – wolontariat europejski (projekt wysyłający)

  Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020
 2. Healthy environment, healthy human
  Wysokość dofinansowania: 70 052,00 euro (ponad 287 000 zł)
  Typ projektu: EVS – wolontariat europejski (projekt wysyłający)

  Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020
 3. Youth, entrepreneurship and culture for rural development
  Wysokość dofinansowania: 26 127,20 euro (ponad 106 000 zł)
  Typ projektu: EVS – wolontariat zagraniczny (projekt goszczący)
  Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020
 4. Podobieństwa w różnorodności (Similarities in diversity)
  Wysokość dofinansowania: 12 948,36 euro (prawie 55 000 zł)
  Typ projektu: wymiana młodzieży
  Źródło finansowania: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej

Projekty realizowane w partnerstwie:

 1. Lepsze jutro – program kompleksowej aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia
  Wartość projektu: 550 170,00 zł
  Wysokość dofinansowania:
  522 660,00 zł
  Typ projektu: aktywizacja zawodowa (szkolenia, pośrednictwo pracy, staże)
  Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny  Program Operacyjnego na lata 2014-2020
 2.  Blue Generation
  Wartość projektu: 1 781 137,00 euro (ponad 7 300 000 zł)
  Wysokość dofinansowania:
  1 513 997,00 euro (ponad 6 200 000 zł)
  Typ projektu: aktywizacja zawodowa osób młodych w obszarze gospodarki morskiej
  Źródło finansowania: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

Więcej informacji o projektach znaleźć można w zakładce Realizowane projekty. Szczegóły będą podawane na bieżąco. Obecnie jesteśmy na etapie gromadzenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie.

Oczywiście to nie koniec naszych starań. Wcześniej otrzymaliśmy także dofinansowanie na projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a obecnie czekamy na wyniki dotyczące kolejnych kilku złożonych przez nas wniosków o dofinansowanie. Na bieżąco realizujemy także projekty, które już wcześniej otrzymały dofinansowanie.