Dotacje na szkolenia nauczycieli

Dotacje na szkolenia nauczycieli Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Dofinansowanie otrzymają  projekty, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych. W tym naborze przyznawane będą dotacje na szkolenia nauczycieli.

Kto może składać wnioski o dotacje na szkolenia nauczycieli:
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dotację:
W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów:
Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa:
Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
95,00%

Minimalna kwota projektu:
300 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
1,7 mln PLN

Termin składania wniosków:
od 29 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

 Dotacje na szkolenia nauczycieli 
Dotacje na szkolenia nauczycieli
Dotacje na szkolenia nauczycieli
Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

Dotacje na szkolenia nauczycieli

Dotacje na szkolenia nauczycieli

Organizacje i firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.

Dotacje na szkolenia nauczycieli
Dotacje na szkolenia nauczycieli

Zobacz także inne dotacje na szkolenia: kliknij tutaj.