Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców Śląska i Zagłębia

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Rozwój, firma, sukces!”  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. W ramach projektu udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Śląska i Zagłębia. Skorzystać mogą osoby  które ukończyły 30 rok życia. Co ciekawe o dotację mogą starać się także osoby pracujące. Nabór już początkiem listopada.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Zabrza

Dotację otrzymają 27 osób powyżej 30 roku życia,  zamieszkujących Subregion Centralny woj. śląskiego (wykaz miast i gmin), które należą do jednej z grup

a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby:

 • w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • z niepełnosprawnością;
 • długotrwale bezrobotne;
 • o niskich kwalifikacjach,

b) pozostałe grupy tj. osoby:

 • reemigranci – w tym repatrianci;
 • imigranci (w tym polskiego pochodzenia);
 • ubogie pracujące;
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2600 zł miesięcznie

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Sama dotacja podzielona jest na dwie części: na zakup środków niezbędnych do rozpoczęcia działalności oraz na pokrycie bieżących kosztów przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota dotacji to prawie 55 000 zł.Dotacja składa się z dwóch części:

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050 zł, która może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont lokalu
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej

2. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 800 zł (w tym wkład własny), które może być przeznaczone na:

 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • czynsz w przypadku wynajmu lokalu
 • opłaty za usługi księgowe
 • opłaty za abonament internetowy i telefoniczny
 • zakup paliwa do samochodu
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Wsparcie pomostowe wypłacane jest co miesiąc, przez max. 12 miesięcy

ILE OSÓB OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu przewidziane jest dofinansowanie dla 27osób.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Od 04.11.2020 r.  do 18.11.2020 r. (godz. 15:00).

Szczegóły:

Więcej informacji na stronie projektu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Zabrza

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Możemy przygotować dla ciebie wniosek. Skontaktuj się z doradcą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:

Marcin Germanek
tel. 516 788 590
e-mail: marcin.germanek@frsp.eu