Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim

Po długim okresie przerwy ruszyły konkursy przewidujące dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim. Dotacji tych udzielać będzie kilkanaście różnych podmiotów. Całej procedurze udzielania dotacji warto przyjrzeć się już teraz gdyż do pozyskania jest prawie 55 000 zł.

O dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim ubiegać się mogą osoby, które ukończyły 30 rok życia i obecnie nie pracują zawodowo bądź pracują na tzw. umowach krótkotrwałych lub ich zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

 • osoba w wieku powyżej 50 roku życia
 • osoba długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
 • kobieta
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba o niskich kwalifikacjach

Dotacja składa się z dwóch części:

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050 zł, która może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont lokalu
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej

2. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł, które może być przeznaczone na:

 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • czynsz w przypadku wynajmu lokalu
 • opłaty za usługi księgowe
 • opłaty za abonament internetowy i telefoniczny
 • zakup paliwa do samochodu
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Dotacji udzielać będą następujące podmioty:

 • Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A
 • Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór
 • Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o
 • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca
 • Miasto Bielsko-Biała

Termin rekrutacji:

październik/listopad 2020

Dokładne terminy rekrutacji będziemy na bieżąco publikować na naszym profilu na portalu Facebook.

Dodatkowe informacje:

W większości projektów występują ograniczenia terytorialne – rekrutacja powiązana jest z miejscem zamieszkania.

Więcej informacji oraz możliwość przygotowania wniosku o dotację można uzyskać pod adresem e-mail: marcin.germanek@frsp.eu.