Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. podkarpackim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. podkarpackimW 2017 roku ruszyły rekrutacje na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. podkarpackim i trwają nadal. Dotacji tych udzielać będzie kilkanaście różnych podmiotów. Całej procedurze udzielania dotacji warto przyjrzeć się już teraz gdyż uległa ona sporym zmianom wobec tego z czym spotykaliśmy się w latach 2007 – 2013. Nadal to jednak bardzo interesująca forma dotacji, gdyż do pozyskania jest 45 000 zł.

Kto może starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. podkarpackim:

Osoby bez pracy  powyżej 30 roku życia, które przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności. Osoby te muszą także spełniać jeden z poniższych warunków:

  • osoby w wieku od 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
Wysokość dotacji:

ok. 24 000 zł na wydatki inwestycyjne + max. 2000 zł miesięcznie przez pierwszy rok prowadzenia firmy na wydatki administracyjne. Łącznie to ok. 45 000 zł.

Wymagane dokumenty:

Obowiązkowo: formularz rekrutacyjny – biznesplan
Dodatkowe (nieobowiązkowe):

  • zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych
  • akt urodzenia dziecka w przypadku matek powracających na rynek pracy
  • zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych
  • oświadczenie o niskich kwalifikacjach w przypadku osób o wykształceniu niższym niż średnie
Gdzie się zgłaszać:

Do wyboru jest bardzo dużo projektów z całego województwa. Cała lista dostępna jest w tym miejscu: lista projektów.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. podkarpackim

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. podkarpackim

Zobacz także inne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kliknij tutaj.