Dotacje na rozpoczęcie działalności dla zwolnionych

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla zwolnionych  to środki przewidziane dla osób w dość szczególnej sytuacji na ryku pracy. O dotacje te bowiem mogą ubiegać się osoby, które zostały zwolnione z miejsca pracy, są przewidziane do zwolnienia, czyli otrzymały wypowiedzenie lub są zagrożone zwolnieniem, czyli pracują w miejscu, w którym Obecnie w województwie śląskim prowadzony nabór do 10 projektów przewidujących dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement. To nawet 50 000,00 zł na założenie własnej firmy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement przeznaczone są dla mieszkańców województwa śląskiego. O uzyskanie tego wsparcia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest zwolniona z pracy, przewidziana do zwolnienia (otrzymała wypowiedzenie) lub jest zagrożona zwolnieniem i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

• jest osobą z niepełnosprawnością,
• jest osobą powyżej 50 roku życia,
• jest kobietą,
• jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
• jest osobą powyżej 30 roku życia.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Dotacja składa się z dwóch części:Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach outplacement

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości 25 600 zł, która może być przeznaczona na:

  • zakup maszyn i narzędzi
  • zakup samochodu
  • zakup mebli
  • zakup innego wyposażenia
  • drobny remont
  • zakup samochodu
  • promocję

2. Finansowe wsparcie pomostowe 25 200  (wypłacane w ratach po 2100 zł x 12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

ILE OSÓB OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu przewidziane jest dofinansowanie dla 25osób.

KIEDY SKŁADAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?

Rekrutacja trwa od 19.10.2018 r. do 5 listopada 2018r.

SZCZEGÓŁY:Dotacje na rozpoczęcie działalności dla zwolnionych

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego świadczy usługi doradcze przy wypełnianiu biznesplanu (formularza rekrutacyjnego), co jest warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej proszone są o kontakt z doradcą FRSP Marcinem Germanek pod numerem telefonu 516-788-590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.