Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolskiCentrum Biznesu Małopolski Zachodniej z Oświęcimia, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego z Krakowa i Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej z Chrzanowa realizują dwa projekty, w ramach których udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski, a dokładnie z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego oraz powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego z miasta Krakowa. Skorzystać mogą osoby bez pracy, w tym także na emeryturze, które ukończyły 30 rok życia. Dla mężczyzn pojawiają się także dodatkowe wymagania.

Wysokość dotacji to 25 000,00 zł a środki takie przyznane będą łącznie aż 1381 osobom, więc szanse na jej uzyskanie są naprawdę duże. Nabór wniosków już trwa.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby:

 • pozostające bez pracy (bierni zawodowo, renciści, emeryci lub bezrobotni)
 • w wieku 30 lat i więcej
 • które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

Jednocześnie trzeba spełnić jeden z dodatkowych warunków:

 • wiek powyżej 50 roku życia,
 • bycie długotrwale bezrobotną (co najmniej 12 miesięcy z rzędu),
 • bycie osób z niepełnosprawnościami,
 • bycie osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie techniczne),
 • kobieta

Dodatkowo wprowadzony został również podział terytorialny:

W projekcie Dobry czas na biznes 2 mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie powiatów: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki oraz na terenie miasta Krakowa.

Z kolei w projekcie Czas na biznes 2 mogą wziąć udział mieszkańcy powiatów: oświęcimski, wadowicki, chrzanowski.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

W projekcie Dobry czas na biznes 2 – 25 320 zł

W projekcie Czas na biznes 2 – 25 000 zł

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej
 • zakup materiałów i towaru do sprzedaży
 • inne, niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej

ILE OSÓB OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu Czas na biznes 2 przewidziane jest dofinansowanie dla 520 osób. Z kolei w projekcie Dobry czas na biznes dotację otrzymają 861 osoby.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski

Terminy zależne są danego powiatu. Na bieżąco publikowane są na stronach:

powiat oświęcimski: kliknij tutaj

powiat wadowicki: kliknij tutaj

powiat chrzanowski: kliknij tutaj

Z kolei informacje o naborach dla powiatów bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki oraz miasta Krakowa ogłaszane są tutaj.

dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na http://czasnabiznes2.pl/ oraz https://www.marr.pl/dcb2/#1520590362089-3c3419de-d9c8.

dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców małopolski

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Możemy przygotować wniosek. Skontaktuj się z doradcą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:

Marcin Germanek
tel. 516 788 590
e-mail: marcin.germanek@frsp.eu