Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Bytomia

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców BytomiaFirma BUSINESS CENTER 1 realizuje projekt, w ramach którego udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Bytomia.Skorzystać mogą osoby bez pracy, w tym także emeryci, które ukończyły 30 rok życia. Dla mężczyzn pojawiają się także dodatkowe wymagania.

Sama dotacja podzielona jest na dwie części: na zakup środków niezbędnych do rozpoczęcia działalności oraz na pokrycie bieżących kosztów przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota dotacji to ponad 50 000 zł. Nabór wniosków już trwa.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Bytomia

Uczestnikami projektu będzie 30 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym także emerytów, zamieszkałych  w dzielnicach Bytomia: Bobrek, Śródmieście, Śródmieście Zachód, Śródmieście Północ, Rozbark, Kolonia Zgorzelec, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Dotacja składa się z dwóch części:

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości 26 658 zł, która może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont lokalu
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej

2. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 100 zł, które może być przeznaczone na:

 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • czynsz w przypadku wynajmu lokalu
 • opłaty za usługi księgowe
 • opłaty za abonament internetowy i telefoniczny
 • zakup paliwa do samochodu
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

ILE OSÓB OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu przewidziane jest dofinansowanie dla 30 osób.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Rekrutacja już trwa.

Szczegóły:

Więcej informacji na stronie projektu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Bytomia

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Możemy przygotować dla ciebie wniosek. Skontaktuj się z doradcą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:

Marcin Germanek
tel. 516 788 590
e-mail: marcin.germanek@frsp.eu