Dotacje na promocję polskich przedsiębiorstw za granicą

 Dotacje na promocję polskich przedsiębiorstw za granicąOgłoszony został konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który daje  przedsiębiorcom daje możliwość sięgnięcia po dotacje na promocję polskich marek produktowych.  W ramach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację w wysokości aż 1 000 000 złotych. Dotacje na promocję polskich przedsiębiorstw za granicą 

Kto może składać wnioski:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje na promocję polskich marek produktowych:

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Konkurs dotyczy udziału Polski w targach Hannover Messe 2017  oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie
 2.  organizację stoiska wystawowego na targach lub wystawie

Dodatkowo z dotacji pokryć można:

 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • koszty reklamy w mediach targowych
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej
 • koszty  informacyjno-promocyjne projektu
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

do 50% lub do 85%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

450 000 zł

Termin składania wniosków:

do 13 lutego 2017
Dotacje na promocję polskich marek produktowych
Więcej informacji o konkursie w specjalnej prezentacji: PO IR 3.3.3.

 Dotacje na promocję polskich przedsiębiorstw za granicą

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na promocję polskich marek produktowych

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.