Dotacje dla uczelni wyższych i urzędów na cyfryzację

dotacje_UE_dla_meblarstwaOrgany administracji rządowej i im podległe oraz jednostki naukowe i uczelnie wyższe mogą starać się o dotacje na cyfrowe udostępnienie zasobów. Konkursy zostały ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kto może składać wnioski:

  • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
  • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
  • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym,
  • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:

Typ I: cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych
Typ II:
cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu

Miejsce składania wniosków:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Termin składania wniosków:

Typ I: od 30.09.2015 do 30.12.2015
Typ II: od 30.09.2015 do 29.02.2016

Podmiotz zainteresowanie pozyskanie dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje dla uczelni wyższych: kliknij tutaj.