Dotacja na firmę lub staż w Warszawie

Osoby mieszkające lub  pracujące w Warszawie mają możliwość wzięcia udziału w projekcie, który zakłada dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 37 000 zł plus wsparcie pomostowe do 1500 zł. Inną możliwością oferowaną przez ten projekt są staże 5-cio miesięczne staże.

Pełna oferta projektu:

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP),
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, zakończone uzyskaniem certyfikatu,
 • 5-cio miesięczne płatne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie “Podstawy Przedsiębiorczości”
 • Bezzwrotne wsparcie dla osób zakładających własną firmę:
  • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości średnio 37 000,00 zł na osobę,
  • Podstawowe wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów administracyjnych, ZUS) wypłacane przez okres 6 miesięcy w kwocie nie wyższej niż 1500 zł,
  • Specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Gwarantujemy:

 • Dodatek lub stypendium podczas udziału w szkoleniach,
 • Wynagrodzenie podczas odbywania stażu,
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób pozostających bez pracy.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych i pracujących na terenie m.st. Warszawa, które:

 • Utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • Są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
 • Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się 25.02.2015r. i potrwa do 05.03.2015 r. lub do wybrania 50 osób.

Do pobrania: formularz rekrutacyjny. Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty na stronie projektu.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem doradztwa przy wypełnianiu wniosku zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu: 516 788 590,