Bajtle na plac – rekrutacja do projektu

Bajtle na plac to projekt cyklu warsztatów, których celem jest budowanie więzi pomiędzy pokoleniami. Pragniemy poprzez zabawę i odwołanie do śląskich gier podwórkowych zachęcić dzieci i pokolenie 50+ do wspólnego dialogu.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, a Fundacja Puk Puk głównym partnerem projektu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM NA TERENIE WOLI!
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku zgłaszania kandydatur dzieci wymagana jest zgoda rodzica.
Zapisy pod adresem e-mail bajtlenaplac@frsp.eu lub pod nr telefonu: 665 620 002

DZIECI W WIEKU 7-10 LAT:
Zapraszamy dzieci  wieku 7-10 lat (10 uczestników) do udziału w warsztatach międzypokoleniowych na temat śląskich gier podwórkowych, które odbędą się dn. 16.02.2019 r. oraz na wydarzenie podsumowujące projekt Bajtle na plac dn. 6.03.2019 r.
Szczegółowe informacje podamy wkrótce. Opis warsztatów oraz wydarzenia podsumowującego znajduje się poniżej.

DZIECI W WIEKU 12-14 LAT:
Zapraszamy dzieci w wieku 12-14 lat (15 uczestników) do udziału w cyklu warsztatów dziennikarskich, w ramach których uczestnicy dowiedzą się na czym polega praca dziennikarza, poznają literackie formy dziennikarskie, będą mogli sami wcielić się w rolę dziennikarzy i lepiej poznać gry podwórkowe, w które kiedyś grano na Śląsku, a także wziąć udział w warsztatach międzypokoleniowych na temat śląskich gier podwórkowych i wydarzeniu podsumowującym projekt Bajtle na plac. Na zakończenie warsztatów zostanie opracowana publikacja zawierająca prace literackie uczestników projektu.
Terminy spotkań (soboty):
Luty: 9.02.2019, 16.02.2019 (warsztaty międzypokoleniowe), 23.02.2019
Marzec: 9.03.2019, 16.03.2019 i 23.03.2019
Kwiecień: 6.03.2019 (wydarzenie podsumowujące), 13.03.2019
Szczegółowe informacje podamy wkrótce. Opis warsztatów oraz wydarzenia podsumowującego znajduje się poniżej.

OSOBY W WIEKU 50+
Zapraszamy osoby, które ukończyły 50 lat (10 uczestników) i chciałyby podzielić się swoją wiedzą i wspomnieniami na temat gier podwórkowych, w które grały na śląsku w dzieciństwie, z uczestnikami projektu Bajtle na Plac w wieku 7-10 i 12-14 lat. W ramach projektu poprosimy Was o udział w warsztatach międzypokoleniowych dn. 16.02.2019 r., udzielenie wywiadów uczestnikom projektu w wieku 12-14 lat, a także wspólną zabawę podczas wydarzenia podsumowującego projekt (dn. 6.03.2019 r.).
Szczegółowe informacje podamy wkrótce. Opis warsztatów oraz wydarzenia podsumowującego znajduje się poniżej.

WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE
Warsztaty prowadzone będą przez dziennikarza i prelegenta user experience, podczas ich trwania wspólnie zostanie opracowany wykaz gier podwórkowych wraz z rankingiem, w które grały osoby po 50 roku życia oraz gier, w które dzieci grają obecnie. Schemat ma przedstawiać nazwy, opis zasad gry oraz wykazać, czy dana gra ma swój odpowiednik współcześnie czy popadła w niepamięć. Być może okaże się, że dzisiejsze dzieci grają w zmodyfikowane wersje jakiejś gry, albo że współczesne gry nie mają z nimi nic wspólnego. W zależności od rezultatów, chcemy podczas warsztatów przeprowadzić skróconą sesję gier i zastanowić się wspólnie, które sprawiają najwięcej satysfakcji i dlaczego. Na podstawie stworzonego rankingu wybierzemy 3-5 gier, które zostaną przeprowadzone podczas wydarzenia podsumowującego projekt.
Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, pokazywanie, prototypowanie przy pomocy gotowych rekwizytów oraz stworzonych podczas warsztatów, dokumentowanie: zdjęcia, film, szkice, notatki etc.

WYDARZENIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT BAJTLE NA PLAC
Podczas wydarzenia uczestnicy projektu „Bajtle na plac” będą prezentować chętnym osobom spoza projektu różne śląskie gry podwórkowe. Dodatkowo zostanie rozegrany turniej wybranych gier podwórkowych. Będzie można także porozmawiać z dziennikarzem na temat jego pracy oraz dowiedzieć się czym jest user experience i o co chodzi w prototypowaniu. Dla najmłodszych uczestników projektu przewidujemy niespodzianki!