Zostań członkiem rodziny Erasmusenów

Jakiś czas temu pisaliśmy o potencjale Programu Erasmus+. Czas aby nieco naświetlić możliwości jakie on daje. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem i filmikiem promocyjnym.

W ramach nowego Programu Erasmus+ mamy do czynienia z trzema głównymi akcjami, w ramach których możemy uzyskać dofinansowane i realizować różnego rodzaju projekty.  Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Dobrze. A co to znaczy dla zwykłego człowieka?

Skupmy się na razie na Akcji 1

a) Studenci oraz absolwenci (do roku po ukończonych studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających poza granicami Polski.

b) Z wyjazdu skorzystać mogą również  pracownicy uczelni.  Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy. Mają również możliwość, podobnie jak kadra edukacji szkolnej niższego szczebla oraz  kadra zajmująca się kształceniem i szkoleniem zawodowym ,wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (kursy, szkolenia, obserwacja pracy w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych czyli job shadowing itd.)

c) Dzięki nowemu Programowi młodzież ucząca się zawodu może odbyć europejskie praktyki zawodowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej,

d) Młodzież ma również możliwość wzięcia udziału w wymianach młodzieżowych oraz Wolontariacie Europejskim (tzw. EVS), a osoby pracujące z młodzieżą mogą skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży.

Wkrótce więcej szczegółów. Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz  do zapoznania się z klipem informacyjno-promocyjnym.