Szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji i realizacji projektów UE

2450bW związku z licznymi zapytaniami jakie do nas trafiają postanowiliśmy zorganizować szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji i realizacji projektów unijnych. Szkolenia odbędą się różnych terminach w kwietniu, w Katowicach przy ul. Kolistej 25.

Więcej informacji w programach poszczególnych szkoleń.
1..APLIKOWANIE O DOTACJE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

Terminy:

1 -2 kwietnia  2017 roku o godz. 09:00-16:00

3-4 kwietnia 2017 roku o godz. 09:00-16:00

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

 • jakie są dostępne dotacje
 • gdzie szukać właściwych konkursów
 • jak skonstruować wniosek o dotację

Szczegóły i program szkolenia: APLIKOWANIE

 

2. PRAWIDŁOWE DOKUMENTOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Termin:

6 kwietnia  2017 roku o godz. 09:00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

 • jak gromadzić i archiwizować dokumenty do rozliczenia projektu
 • jak przeprowadzać zamówienia
 • jak dokumentować działania projektowe

Szczegóły i program szkolenia: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

3. REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

Termin:

7-8 kwietnia  2017 roku o godz. 09:00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

 • jak przygotowywać sprawozdania
 • jak prowadzić monitoring, kontrolę, ewaluację projektu
 • jak prowadzić działania informacyjne i promocyjne projektu

Szczegóły i program szkolenia: REALIZACJA PROJEKTÓW UE

 

4. PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW POZIOM  PODSTAWOWY – WARSZTATY

Termin:

31 marzec  2017 roku o godz. 10:00.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się m.in:

 • uzasadnienia potrzeb realizacji projektów i wybór grup docelowych
 • jak określić cele, działania, rezultaty, wskaźniki, planowanie zasobów
 • jak przygotować harmonogram i budżet projektu

Szczegóły i program szkolenia: WARSZTATY Z PISANIA PROJEKTÓW

 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mailowym: szkolenia@frsp.eu do dnia: 27 marca.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają informację zwrotną dot. potwierdzenia udziału w szkoleniu.