Nowy Rok, nowe możliwości – Program Erasmus +

Nowy rok, czas zastanowić się nad nowymi możliwościami. Jeżeli współpracujesz z młodzieżą Program Erasmus+ jest szansą właśnie dla Ciebie! Zapraszamy do krótkiej lektury co oferuje ten program i zobaczenia filmiku.

Program Erasmus+ jest jednym z programów Komisji Europejskiej kierowanym do młodzieży w wieku 13-30 lat. Celem programu jest zachęcanie młodych osób do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy oraz przede wszystkim walka z rosnącym bezrobociem wśród młodzieży. Promuje on mobilność w obrębie i poza granicami UE. W ramach nowego programu mamy trzy podstawowe akcje, dające szeroki wachlarz możliwości. W ramach każdej z tej nich możemy realizować międzynarodowe projekty szkoleniowe, konferencje, seminaria, spotkania itd.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiada on na wyzwania zawarte w strategii „Europa 2020″, co oznacza, że ma przyczyniać się do rozwijania umiejętności jego uczestników, zdobywania przez nich doświadczenia zawodowego a przez to zwiększania ich szans na zatrudnienie. Skupia się także na modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspieraniu młodzieży. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną* służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego również będzie realizowała projekty Erasmus +. Tym bardziej, że nasza misja bezpośrednio łączy się z założeniami strategii „Europa 2020″. Chętnie wesprzemy również innych w pisaniu tego typu projektów! Więcej informacji już wkrótce, zachęcamy do śledzenia naszej strony.
Zapraszamy do obejrzenia klipu promocyjnego nowy program, przygotowanego przez Polską Narodową Agencję – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.

*edukacja pozafromalna – poza murami szkoły/uczelni, nauka przez działanie, doświadczenie, uczenie się przez uczenie.