Grant dla FRSP z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego we współpracy z Szkołą Podstawową nr 5 z Mysłowic – Dziećkowic uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. Koło Małego Aktora

Zadanie realizowane będzie od 16.05 do 16.06.2023 w Szkole Podstawowej nr 5 w Mysłowicach-Dziećkowicach.

W ramach zadania w SP 5 zostaną zorganizowane zajęcia o charakterze teatralnym (10 jednostek) dla grupy uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie będą przygotowywać przedstawienie teatralne dla społeczności obu placówek, przygotowywać elementy scenografii, dekoracje. Mali aktorzy zaprezentują efekty swojej pracy podczas premiery przygotowywanego przedstawienia
w Szkole Podstawowej nr 5 w Mysłowicach oraz w czasie wspólnych zajęć z dziećmi z Przedszkola w Imielinie, co stanowić będzie podsumowanie projektu.