FRPS członkiem międzynarodowego konsorcjum na rzecz zatrudnienia

cropped-logo-koło.pngBlue Generation to nazwa projektu, który może być realizowany przez podmioty z 9 krajów Europy. Celem projektu jest aktywizacja młodzieży do 29 roku życia należącej do tzw. grupy NEET, czyli nieuczestniczących w kształceniu oraz niepracujących. Partnerstwo zawiązały podmioty z takich krajów jak Grecja (lider projektu), Portugalia, Hiszpania, Belgia, Bułgaria, Francja, Norwegia, Islandia i Polska.  Wniosek o dofinansowanie został złożony przez lidera i oczekujemy na jego dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich (EOG). O dalszych wydarzeniach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.