Działalność gospodarcza na próbę

Działalność gospodarcza na próbę to możliwość dla każdego, kto do tej pory nie prowadził działalności gospodarczej. Daje możliwość wystawiania faktur bądź rachunków bez żadnej umowy czy rejestracji firmy. Miesięcznie można zarobić tak aż 1300 zł! I to bez konieczności opłacania składek ZUS. Naprawę warto dowiedzieć się czym jest działalność gospodarcza na próbę.

Prowadzenie działalności niezarejestrowanej (inaczej działalność gospodarcza na próbę) dostępne jest od 30 kwietnia 2018 roku na podstawie  art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Skorzystać z tej formy rozliczania mogą skorzystać osoby, które:

  1. w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywały działalności gospodarczej (istnieje jednak wyjątek dla osób,które jedynie w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018 roku) nie prowadziły firmy
  2. będą prowadzić  działalność niereglamentowaną czyli taką która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń itp.;
  3. będą prowadzić działalność jako osoba fizyczna (brak możliwości prowadzenie działalności nieewidencjonowanej w ramach spółki cywilnej);

Wysokość przychodów

Przychód z tytułu prowadzenia  działalności “na próbę” nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2020 jest to 2600 zł/miesiąc, czyli miesięcznie można wystawić fakturę lub rachunki na maksymalnie 1300 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty konieczne jest już zarejestrowanie działalności gospodarczej.
 

Składki na ZUS w działalności nierejestrowanej

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na próbę nie musi odprowadzać żadnych składek ZUS.

Podatki w działalności nierejestrowanej

 

Od uzyskiwanego w ramach działalności nierejestrowanej przychodu należy odprowadzić podatek. Jednak osoba wykonująca działalność nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy okresowo , jak w przypadku “tradycyjnej” działalności. Podatek się w rozliczeniu rocznym PIT-36, w części “Inne źródła”. Uiścić należy kwotę niedopłaty, która wyniknie z rozliczenia podatku za rok ubiegły. 

Prowadzenie ewidencji sprzedaży i kasy fiskalne

Prowadząc działalność gospodarczą na próbę konieczne jest prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży za dany dzień. Ewidencja będzie pomocna w prowadzeniu rejestru sprzedaży i ustaleniu, w jakiej wielkości uzyskany został przychód, a jaką wielkość można jeszcze uzyskać, aby nie przekroczyć limitu 

Wystawianie rachunków lub faktur

Wykonanie usługi bądź sprzedaż produktu w ramach działalności nierejestrowanej musi potwierdzone być wystawianiem rachunku lub faktury. Jest to konieczne zarówno dla celów ewidencji, jak i dla klientów jako dowód zapłaty.

Rachunki powinny zawierać numer, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty.  Faktury wystawia się w przypadku , gdy wykonywana usługa bądź sprzedaż obligują do rejestracji do VAT.

 

działalność gospodarcza na próbę