Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Małopolsce

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Małopolsce W województwie małopolskim ruszyły rekrutacje chętnych, którzy chcą otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacji tych udzielać będzie kilkanaście różnych podmiotów. W chwili obecnej trwają nabory m.in w powiatach oświęcimskich, chrzanowskim, olkuskim i wadowickim. Kwota dotacji jaką można uzyskać to nawet 45 000, z czego 22 700 na wydatki inwestycyjne, a pozostałe na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy. Dotacje otrzyma aż 520 osób. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Małopolsce

Kto może starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Małopolsce :

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolskiego (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety
Wysokość dotacji:

22 700 zł na wydatki inwestycyjne + max. 1850 zł miesięcznie przez 1 rok prowadzenia firmy na wydatki administracyjne. Łącznie to ok. 45 000 zł.

Wymagane dokumenty:

Obowiązkowo: formularz rekrutacyjny – biznesplan
Dodatkowe (nieobowiązkowe):

  • zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych
  • akt urodzenia dziecka w przypadku matek powracających na rynek pracy
  • zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych
  • oświadczenie o niskich kwalifikacjach w przypadku osób o wykształceniu niższym niż średnie
Termin naboru wniosków:

Obecnie nabór trwa do 14 lipca. Będą ogłaszane kolejne.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w MałopolscDotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Małopolsce e 

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Małopolsce 

Zobacz także inne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kliknij tutaj.