Dotacje na własną firmę dla osób w wieku 18-29 lat

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości z Rudy Śląskiej realizuje projekt „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis”. W ramach tego osoby z terenu województwa śląskiego w wieku 18-29 lat mogą uzyskać dotację na własną firmę. Do uzyskania jest prawie 40 000 zł.KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Dotację otrzyma 50 osób poniżej 30 roku życia,  zamieszkujących Subregion Centralny woj. śląskiego (wykaz miast i gmin), które spełniają poniższe warunki:

 • jesteś osobą pomiędzy 18 a 29 rokiem życia (do 30-tych urodzin),
 • jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP
 • nie kształcisz się (tj. nie uczestniczysz w stacjonarnym kształceniu formalnym),
 • jesteś osobą zamieszkałą lub uczącą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • nie prowadziłeś / nie zawiesiłeś działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • nie brałeś udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie (nie należysz do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1. RPO WSL 2014-2020),
 • zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Subregionie Centralnym i zobowiązujesz się prowadzić ją przez min.12 m-cy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Sama dotacja podzielona jest na dwie części: na zakup środków niezbędnych do rozpoczęcia działalności oraz na pokrycie bieżących kosztów przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota dotacji to prawie 40 000 zł.Dotacja składa się z dwóch części:

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050 zł, która może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont lokalu
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej

2. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł netto , które może być przeznaczone na:

 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • czynsz w przypadku wynajmu lokalu
 • opłaty za usługi księgowe
 • opłaty za abonament internetowy i telefoniczny
 • zakup paliwa do samochodu
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Wsparcie pomostowe wypłacane jest co miesiąc, przez 6 miesięcy

ILE OSÓB OTRZYMA DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu przewidziane jest dofinansowanie dla 50 osób.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Planowany termin rekrutacji: do 14.03.2022 r. (godz. 14:00).

Szczegóły:

Więcej informacji na stronie projektu.

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Możemy przygotować dla ciebie wniosek. Skontaktuj się z doradcą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:

Marcin Germanek
tel. 516 788 590
e-mail: marcin.germanek@frsp.eu