Dotacje na szkolenie kadr medycznych

Euro_10Jan13-100753W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wystartował konkurs, dzięki któremu firmy szkoleniowe, ale nie tylko mogą pozyskać dotacje na szkolenie kadr medycznych.  Dokładnie mają to być szkolenia i kursy dla takich osób wykonujące takie zawody jak ratownik medyczny, dyspozytor medyczny,  fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, opiekun medyczny, terapeuta środowiskowy, a nawet dla pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt jest niebagatelna, bo to nawet 2 500 000,00 PLN!

Kto może starać się o dotacje na szkolenie kadr medycznych:

podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadził co najmniej 10 szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach oraz posiada co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w zakresie szkoleń planowanych w projekcie.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację szkoleń i kursów dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. Projekty muszą przewidywać realizację szkoleń o tematyce medycznej opartą na Evidence Based Medicine w celu zapewnienia, że wsparcie edukacyjne oparte będzie na twardych podstawach naukowych oraz że odnosić się będzie wyłącznie do tematyki medycznej. Projekt nie może obejmować obowiązkowych kursów i szkoleń przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym (np. szkoleń BHP).

Wysokość dotacji:

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 500 000,00 PLN

Poziom dofinansowania:

97%

Termin składania wniosków:

do 24.10.2016

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa
Dotacje na szkolenie kadr medycznych
Więcej informacji i regulamin konkursu do pobrania w ogłoszeniu o konkursie.
Dotacje na szkolenie kadr medycznych

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na szkolenie kadr medycznych

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.