Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskimW 2016 roku ruszyły rekrutacje na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim. Dotacji tych udzielać będzie kilkanaście różnych podmiotów. Całej procedurze udzielania dotacji warto przyjrzeć się już teraz gdyż uległa ona sporym zmianom wobec tego z czym spotykaliśmy się w latach 2007 – 2013. Nadal to jednak bardzo interesująca forma dotacji, gdyż do pozyskania jest 45 000 zł. Obecnie realizowanych jest kilkanaście różnych projektów.

Kto może starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim:

Osoby bez pracy  powyżej 30 roku życia.

Dodatkowe punkty mogą uzyskać:

  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane, jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowanych, jako bezrobotnych, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie);

Łączna dotacje otrzyma ponad 1100 osób z całego województwa świętokrzyskiego!

Wysokość dotacji:

ok. 24 000 zł na wydatki inwestycyjne + max. 1850 zł miesięcznie przez 1 rok prowadzenia firmy na wydatki administracyjne. Łącznie to ok. 45 000 zł.

Wymagane dokumenty:

Obowiązkowo: formularz rekrutacyjny – biznesplan
Dodatkowe (nieobowiązkowe):

  • zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych
  • akt urodzenia dziecka w przypadku matek powracających na rynek pracy
  • zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych
  • oświadczenie o niskich kwalifikacjach w przypadku osób o wykształceniu niższym niż średnie
Termin naboru wniosków:

Terminy są różne, zależą od danego projektu. Wszystkie jednak dotyczą I połowy 2018 r. Ich listę można znaleźć poniżej.

Gdzie się zgłaszać:

Do wyboru jest bardzo dużo projektów z całego województwa. Cała lista dostępna jest w tym miejscu: lista projektów.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim

Zobacz także inne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kliknij tutaj.