Youth, entrepreneurship and culture for rural development

Tytuł projektu: Youth, entrepreneurship and culture for rural development
Numer projektu:  2018-1-PL01-KA125-050050
Kraje partnerskie: Gruzja, Włochy
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 4
Okres realizacji: 04/06/2018 – 03/02/2020
Kwota dofinansowania:  26 127,20 EUR
Organizacja współpracująca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli