Youth, entrepreneurship and culture for rural development

Tytuł projektu: Youth, entrepreneurship and culture for rural development
Numer projektu:  2018-1-PL01-KA125-050050
Kraje partnerskie: Gruzja, Włochy
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 4
Okres realizacji: 04/06/2018 – 03/02/2020
Kwota dofinansowania:  26 127,20 EUR
Organizacja współpracująca: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli

Youth, entrepreneurship and culture for rural development

Youth, entrepreneurship and culture for rural development
Wysokość dofinansowania: 26 127,20 euro (ponad 106 000 zł)
Typ projektu: EVS – wolontariat europejski (projekt goszczący)
Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020