Szkolenia

Świadczymy usługi szkoleniowe z zakresu:

  • pisania wniosków o dotacje – PO WER, RPO, Erasmus+, POPC,  PROW, FIO i inne
  • zarządzania projektem
  • skutecznej komunikacji
  • rejestracji podmiotu w bazie i uzyskiwania akredytacji w ramach Erasmus+
  • zakładania organizacji pozarządowych
  • public relations
  • autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • budowanie wizerunku osoby i marki
  • budowania relacji z potencjalnymi klientami/inwestorami

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.24/00252/2015

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.