Tourism 3.0 – time for challenge

Tytuł projektu: Tourism 3.0 – time for a challenge
numer projektu: 2017-3-PL01-KA105-046975
Kraje partnerskie: Portugalia
Liczba uczestników: 12
Okres realizacji: 2018-01-22 do 2018-07-21
Cel projektu: promocja znajomości języków obcych, aktywnego obywatelstwa, umiejętności negocjacyjnych i społeczno-kulturowych
kwota dofinansowania:  9 690,00 EUR