Step Outside Your Comfort Zone

Tytuł projektu: Step Outside Your Comfort Zone
Numer projektu: 2019-1-PL01-ESC11-062360
Kraje partnerskie: Portugalia, Turcja, Grecja, Portugalia, Armenia
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 13
Okres realizacji: 10.06.2019 – 09.12.2019
kwota dofinansowania :  21 755,00 EUR