Śladami Polaków (Ślązaków) w Niemczech

Tytuł projektu:  Śladami Polaków (Ślązaków) w Niemczech
numer projektu: 2019-2-PL01-KA105-066001
Kraje partnerskie:  Niemcy
Liczba uczestników: 36
Okres realizacji: 01/09/2019-31/12/2019
Cel projektu: poszukiwanie wspólnych, polsko-śląsko-niemieckich śladów, zrozumienie procesu tworzenia i budzenia się świadomości narodowej, promocja europejskich wartości
kwota dofinansowania: 12 096,00 EUR