Najpierw poradzę się prawnika

Projekt „Najpierw poradzę się prawnika” dofinansowany jest środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie. Realizatorem jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej z Katowic. Partnerem w projekcie jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Woli.
Celem projektu jest wdrożenie systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Gminie Miedźna oraz Powiecie Pszczyńskim poprzez uruchomienie placówki poradniczej dla mieszkańców.

Projekt trwa od 8 września do 21 listopada 2014 roku.
Odbiorcami są mieszkańcy Gminy Miedźna oraz Powiatu Pszczyńskiego, a także organizacje pozarządowe z tego terenu.

Marcin Germanek – koordynator projektu.

LOGA - promo