Podobieństwa w różnorodności (Similarities in diversity)

Podobieństwa w różnorodności (Similarities in diversity)
Wysokość dofinansowania: 12 948,36 euro (prawie 55 000 zł)
Typ projektu: wymiana młodzieży
Źródło finansowania: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej