Lepsze jutro – program kompleksowej aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia

Lepsze jutro – program kompleksowej aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia
Wartość projektu: 550 170,00 zł
Wysokość dofinansowania:
522 660,00 zł
Typ projektu: aktywizacja zawodowa (szkolenia, pośrednictwo pracy, staże)
Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny  Program Operacyjnego na lata 2014-2020,