Youth, entrepreneurship and culture for rural development

Youth, entrepreneurship and culture for rural development
Wysokość dofinansowania: 26 127,20 euro (ponad 106 000 zł)
Typ projektu: EVS – wolontariat europejski (projekt goszczący)
Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020