KEYS TO EMPLOYABILITY 

Drugi realizowany przez nas projekt to kurs szkoleniowy pt. „Keys to employability” który będzie miał miejsce w Armenii, w miejscowości Aghveran. 28 osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych (plus 2 trenerów)  z 11 krajów (Polski, Armenii, Białorusi, Gruzji, Macedonii, Ukrainy, Bułgarii, Czech, Litwy, Mołdawii i Niemiec) zbierze się w jednym miejscu aby dyskutować poszukiwać nowych metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem z rynku pracy.

Wysoki poziom bezrobocia jest jednym z największych wyzwań współczesnej Europy z jakim mamy do czynienia. Problemy, które zostały zidentyfikowane przez wszystkie organizacje partnerskie biorące w nim udział, to: bezrobocie wśród młodzieży, brak udziału w kształceniu i szkoleniu, niski poziom zaangażowania młodzieży w procesach społecznych i demokratycznych. Liczba osób młodych zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy ciągle rośnie. Istnieje więc pilna potrzeba opracowania skutecznych strategii rozwiązywania sprawy w sposób systematyczny.

Dlatego jednym z głównym założeniem proponowanego projektu jest zebranie pracowników młodzieżowych, zarówno z krajów programu jak i partnerstwa wschodniego, zapewniając im przestrzeń wymiany doświadczeń i odkrywania nowych metod radzenia sobie z problemem.

Istnieją różne projekty, pomagające młodzieży rozwijać kompetencje, jednak w wielu przypadkach pracownicy młodzieżowi nadal koncentrują się tylko na twardych kompetencjach i nie zwracają wystarczającej uwagi na rozwój umiejętności miękkich, które są równie ważne. Wierzymy, że młodzi ludzie mogą stać się o wiele bardziej skuteczne zarówno w życiu osobistym i zawodowym, kiedy opanują pewien zestaw umiejętności społecznych.

Biorąc pod uwagę wyżej wymieniony kontekst,cele szczegółowe proponowanego kursu szkoleniowego są następujące:

– wyposażyć pracowników młodzieżowych i młodych liderów w narzędzia i metody, mające na celu rozwój umiejętności miękkich wśród bezrobotnej młodzieży
– zapewnić uczestnikom okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie zapobiegania i walki z bezrobociem wśród młodzieży
– odkryć potencjał międzynarodowych młodzieżowych mobilności, jako jedną z możliwości dla rozwoju bądź rozpoczęcia kariery przez młodych ludzi
– stworzyć sieć podobnie myślących organizacji i osób, które są zainteresowane współpracą w przyszłości w dziedzinie wzmacniania procesów zatrudniania młodych ludzi
– rozwijać projekty nastawione na zwiększenie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, które będą korzystać z nowej wiedzy i kompetencji rozwiniętych podczas kursu szkoleniowego.

Już niedługo rozpoczniemy rekrutację uczestników na to szkolenie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony!

Metryczka projektu:

Numer projektu: 2015-1-PL01-KA105-013901
“Keys to employability – soft skills development for empowering young people” (szkolenie-mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą)

czas trwania projektu: 6 miesięcy (2015-07-05 do 2016-01-04)

Czas trwania aktywności: 07/09/2015 – 16/09/2015
Miejsce: Aghveran, Armenia
liczba uczestników: 29 osób
kwota dofinansowania: 21 170,00 EUR
Organizacja przyjmująca: „International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue” NGO

Organizacja koordynująca: Fundacja Rozwoju SPołeczeństwa Przedsiębiorczego

Organizacje partnerskie:(oprócz ICIRLD):

– Office for Initiatives Promotion (Białoruś)
– Bulgarian Youth Forum (Bułgaria)
– Evropske centrum mladeze Breclav/European Youth Centre Breclav z.s. (Republika Czeska)

– Caucasus Youth Nexus (Gruzja)
– Klubas ”Gamtos ritmu” (Litwa)
– Association of Citizens CEFE Macedonia Skopje (Republika Macedonii)
– Institutul de Instruire in Dezvoltare MilleniuM (Republika Mołdawii)
– KAIROS (Niemcy)
– Society Initiatives Institute (Ukraina)

erasmus+logo małe