EKS – wolontariat europejski

EVS - wolontariat europejskiWolontariat Europejski EKS (z ang. ESC) realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (dawniej z ang. European Voluntary Service, w skrócie EVS, w ramach Akcji 1 Erasmus+ Młodzież), umożliwia młodym ludziom w wieku 17-30 lat podjęcie działań wolontaryjnych za granicą. Europejski Korpus Solidarności jest kontynuacją programów Erasmus+ 2014-2020 i „Młodzież w działaniu”, realizowanego w latach 2007-2013. Finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest edukacja pozaformalna. Wolontariusze z założenia zdobywać mają kompetencje i umiejętności, wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy, przez działanie, namacalne doświadczenia, wymianę poglądów z innymi młodymi ludźmi itp. EVS – wolontariat europejski

Wolontariusze EKS mają okazję aktywnie udzielać się zarówno w Krajach Programu (wszystkie kraje członkowskie UE oraz Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) jak i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Ludzie, którzy tworzą FRSP mają doświadczenie w pisaniu, realizacji i raportowania projektów w ramach Programu “Młodzież w działaniu”, jak również projektów w ramach nowego Programu Erasmus +, zwłaszcza projektów EVS ale również wymian młodzieżowych i projektów szkoleniowych.EVS – wolontariat europejski

FRSP jest profesjonalną organizacją współpracującą z lokalnymi wolontariuszami i wspierającą ich zaangażowania we wszystkich obszarach życia organizacji. Pragniemy również dać możliwość młodym ludziom by nabywali nowe kwalifikacje dzięki wyjazdom zagranicznym, co w przyszłości ma im ułatwić wejście na polski rynek pracy. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 tygodni do 59 dni (projekty krótkoterminowe) oraz od 2 do 12 miesięcy (projekty długoterminowe). Nasza koordynatorka projektów Erasmus+ i EKS, Natalia Germanek, jest związana z sektorem młodzież od 2012 roku. Miała okazję składać z wielkim powodzeniem projekty EVS i EKS do Polskiej Narodowej Agencji realizować, koordynować i rozliczać. Obecnie zespół FRSP liczy sobie już 4 koordynatorki, co zaowocowało tym, że do tej pory mamy na swoim koncie ok. 50 zrealizowanych projektów i ponad 300 wysłanych za granicę wolontariuszy. Tylko w roku 2020 będziemy mieć ich aż 60.EVS – wolontariat europejski

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak aplikować, co wolontariusz ma zapewnione oraz innych szczegółów na temat Wolontariatu Europejskiego? Napisz do naszej koordynatorki:

natalia.podbielska@frsp.eu lub zadzwoń: 0048 508 553 167.

Zobacz relacje naszych wolontariuszy, którzy zrealizowali swoje projekty:
Angelika i Asia – projekt w Libanie


Maciek – projekt w Portugalii

Jeżeli chcesz aby Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego była Twoją organizacją wysyłającą w ramach EVS, do swoich zgłoszeń dodawaj krótką informację w treści wiadomości mailowej:

Sending organization: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Acronym: FRSP
Adress: Warszawska 6, 311 room, 40-006 Katowice, Silesia region, POLAND
PIC: 934141623
Accreditation number: 2015-1-PL01-KA110-014455
ESC coordinator
Natalia Podbielska
natalia.podbielska@frsp.eu

Aktualne nabory prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego znajdziesz na naszej dedykowanej stronie: volo.frsp.eu.