Capturing History

Tytuł projektu: “Capturing History”

Numer projektu: 2015-3-PL01-KA105-022856

Okres realizacji projektu: 11-01-2016 do 11-03-2017

Kwota dofinansowania: 7 820,00 €

Liczba uczestników projektu: 1 wolontariusz EVS

Działania: Stając się wolontariuszem EVS w organizacji Associação Académica da UMa otrzymujecie niezbędne przeszkolenie a następnie jesteście przewodnikami turystycznymi. Oprowadzacie zwiedzających po historycznym Kolegium Jezuickim czy pośród zabytkowych budynków Funchal zaznajamiając ich z historią miasta jak i opowiadając ciekawostki o odwiedzanych miejscach.

Miejsce: Funchal, Wyspa Madera, Portugalia

Organizacja koordynująca i wysyłająca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Organizacja przyjmująca: Associação Académica da Universidade da Madeira