“A-TEAM”

“A-TEAM”

W zeszłym roku nawiązaliśmy współpracę z Aleksandrą, która wraz z grupą swoich znajomych chciała zorganizować wymianę międzynarodową. Tak narodził się projekt wymiany młodzieżowej „A-Team”, który odbędzie się pod koniec czerwca. Uczestniczyć w niej będzie 30 młodych, kreatywnych i aktywnych osób ze Śląska, Katalonii i Szkocji.

Głównym tematem projektu jest szeroko pojętą odrębność narodowa, zaś głównym celem – nawiązanie dialogu miedzy młodymi osobami pochodzącymi z regionów państw europejskich, których – względem państwa, do którego przynależą – cechuje odrębność kulturowa, obyczajowa, językowa i historyczna. Podczas realizowanych działań zależy nam przede wszystkim na dostrzeżeniu różnic i podobieństw zarówno kulturowych, jak i obyczajowych oraz językowych. Pragniemy umożliwić młodzieży nawiązanie dialogu, by mieli okazję poznać kulturę,obyczaje, mentalność oraz opinię ich rówieśników na tematy związane ze wspomnianą już odrębnością.

Po 8 dniach spędzonych w Katowicach, uczestnicy projektu przywiozą bogaty bagaż doświadczeń, umiejętności i wiedzy, które będą mogli spożytkować podczas organizowania akcji oraz projektów w swoim regionie. Grupą docelową projektu są młodzi mieszkańcy oraz grupy autonomiczne/niepodległościowe ze Śląska, Katalonii i Szkocji.

Dzięki wymianie młodzieżowej wspieramy jedną z form pozwalających od młodzieńczych lat uczyć się aktywności przez uczenie się pozaformalne. Projekt skierowany jest na rozwój solidarności, promowanie znaczenia różnorodności kulturowej i wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi oraz podniesienia zrozumienia międzykulturowego. Poprzez projekt stymulowana również będzie innowacyjność młodych ludzi i wzbudzanie wśród nich zainteresowania kulturą, poprzez samodzielnie organizowane przedsięwzięcia.

O działaniach młodzieży będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i Facebooku.

Metryczka projektu:

Numer projektu: 2015-1-PL01-KA105-013921
Tytuł: “A-Team- International Exchange” (Wymiana młodzieżowa)
czas trwania projektu: 6 miesięcy (2015-06-08 do 2015-12-07)
czas trwania aktywności: 27.08.2015-04.09.2015
Miejsce: Katowice/Rybnik, Polska
liczba uczestników: 33 osoby
kwota dofinansowania: 13310,00 EUR
Organizacja przyjmująca i koordynująca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Organizacje partnerskie:
– Associacio Programes Educatius Open Europe (Hiszpania. Katalonia)
– The Scottish Youth Theatre Limited (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Szkocja)

erasmus+logo małe