Make children smile

Tytuł projektu (project title): Make children smileNumer projektu (project number): 2019-1-PL01-ESC11-062695 Kraje partnerskie: Grecja, PortugaliaLiczba miejsc dla wolontariuszy: 24Okres realizacji: 02.06.2019 – 01.02.2020Kwota dofinansowania:  32.086,00 EUR