Make children smile

Tytuł projektu (project title): Make children smile
Numer projektu (project number): 2019-1-PL01-ESC11-062695 
Kraje partnerskie: Grecja, Portugalia
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 24
Okres realizacji: 02.06.2019 – 01.02.2020
Kwota dofinansowania:  32.086,00 EUR