Grease 4.0

Tytuł projektu: Grease 4.0Numer projektu: 2018-3-PL01-KA105-061112Kraje partnerskie  Portugalia, Wielka Brytania
Liczba uczestników: 30Okres realizacji: 01.02.2019 -31.07.2019Cel projektu: włączenie społeczne, kreatywność i kultura, nowe technologie i ICT, kompetencje cyfrowekwota dofinansowania:  19 517,00 EUR