Grease 4.0

Tytuł projektu: Grease 4.0
Numer projektu: 2018-3-PL01-KA105-061112
Kraje partnerskie  Portugalia, Wielka Brytania
Liczba uczestników: 30
Okres realizacji: 01.02.2019 -31.07.2019
Cel projektu: włączenie społeczne, kreatywność i kultura, nowe technologie i ICT, kompetencje cyfrowe
kwota dofinansowania:  19 517,00 EUR