World of Youth Active Participation

Tytuł projektu: World of Youth Active Participation
Numer projektu: 2018-1-PL01-ESC11-061353 
Kraje partnerskie: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Rumunia, Włochy
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 10
Okres realizacji: 01/04/2019 – 31/12/2019
Kwota dofinansowania:  21.748,00 EUR