Uncover Your Potential

Tytuł projektu: Uncover Your Potential
Numer projektu: 2019-3-PL01-ESC11-077506  
Kraje partnerskie: Hiszpania, 2 Portugalia, Chorwacia, Portugalia, Estonia, Portugalia, Portugalia, Armenia, Turcja
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 42
Okres realizacji:  17/02/2020 – 16/01/2021
Kwota dofinansowania:  54207,00 EUR