Together: a common challenge, a common responsibility

Tytuł projektu: Together: a common challenge, a common responsibility
Numer projektu: 2018-1-PL01-KA125-050111
Kraje partnerskie: Portugaia – Madera, Cypr, Portugalia kontynentalna, Grecja, Hiszpania
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 14
Okres realizacji: 18/06/2018 – 17/06/2020
kwota dofinansowania :  102 988,20 EUR