The power of youth solidarity

Tytuł projektu: The power of youth solidarity
Numer projektu: 2019-1-PL01-ESC11-062460 +
Kraje partnerskie: Portugalia – Madera, Hiszpania, Grecja, Portugalia Kontynentalna,  Włochy, Albania, Turcja
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 15
Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.04.2021
kwota dofinansowania:  118 249,00 EUR