Socially Engaged: Learn – Teach, Get – Give

Tytuł projektu: Socially Engaged: Learn – Teach, Get – Give
Numer projektu: 2019-2-PL01-ESC11-065949
Kraje partnerskie: Portugalia, Gruzja, Estonia, Norwegia, Egipt, Hiszpania, Grecja
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 14
Okres realizacji): 01/09/2019 – 30/06/2021
kwota dofinansowania:  99 723,00 EUR