Healthy environment, healthy human

Tytuł projektu: Healthy environment, healthy human
Numer projektu : 2018-1-PL01-KA125-050109
Kraje partnerskie: Portugalia, Grecja, Hiszpania
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 10
Okres realizacji: 01/08/2018 – 31/07/2020
Kwota dofinansowania:  70 052,00 EUR